18. - 20. januar 2011, Fuglsøcentret

Dansk Nationalråd for Oceanologi indbyder hermed til det 16. danske Havforskermøde, som finder sted på Fuglsøcentret på Mols fra tirsdag d. 18. til torsdag d. 20. januar 2011. Havforskermøderne, som afholdes hvert andet år, er mødested for danske havforskere og forvaltere af marine resourcer og naturværdier. På møderne præsenteres den nyeste viden indenfor havforskning i videste forstand, ligesom studerende her har mulighed for at præsentere igangværende projekter og knytte værdifulde kontakter. Tilmelding/registrering senest 1. november 2010.

Download flyer for havforskermødet her.

Onsdag aften vil der blive afholdt en festmiddag på Fregatten Jylland i Ebeltoft. Betaling for festmiddagen inkluderer bustransport fra Fuglsøcentret til Fregatten og retur efter middagen. For at gøre aftenen så festlig som muligt, opfordres deltagerne til at møde op i maritimt inspireret påklædning efter eget valg. Tilmelding til festmiddagen foretages i forbindelse med registreringen.

Deltagere, som ønsker at præsentere et foredrag eller en poster på mødet, bedes tilmelde indlægget og indsende abstract inden d. 1. november 2010. Dette gøres ved at udfylde formularen under fanebladet: Tilmeld foredrag/poster. Et detaljeret program for mødet vil foreligge her på siden snarest efter d. 1. november.

Fuglsøcentrets hjemmeside (med kørselsvejledning)
© ChristianTang.dk